Amdana i / About Me

Rydw i’n Ymgynghorydd Marchnata a Digidol llawrydd, yn cynllunio ymgyrchoedd ar lawr gwlad ac yn ddigidol, yn ymgymryd â gwaith y wasg a PR, yn ysgrifennu copi yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Rydw i hefyd yn dylunio gwefannau ar gyfer busnesau bach/canolig er mwyn hyrwyddo ar y we. Wedi treulio 10 mlynedd yn maes y cyfryngau, marchnata a chyfathrebu, mae gennyf brofiad helaeth ar draws y sector.

Rydw i wedi fy lleoli yn fy nhref genedigol, Caerfyrddin, ac yn gweithio gyda chwmniau ar draws de Cymru. Cysylltwch â fi i drafod syniadau neu brosiect.

I’m a freelance Marketing and Digital Consultant, planning and implementing marketing and press campaigns, writing marketing copy in Welsh and English, and design websites for small/medium sized businesses. Having spent 10 years in the media, marketing and communications sector, I have a varied experience.

I’m based in my hometown of Carmarthen and work with companies across south Wales. Contact me if you have any projects or ideas you’d like to discuss.