Cysylltu / Contact

Eisiau sgwrs? Beth am baned?

Mae croeso i chi gysylltu â fi dros ebost neu ffôn. Byddaf yn hapus i drafod eich anghenion a chynnig sut y gallaf fod o gymorth i chi.

Fancy a chat? Over a coffee?

Please contact me on email or phone. I’ll be happy to discuss any ideas with you.

lowri.johnston@gmail.com
07817 558833