Gwefannau / Websites

Dylai eich gwefan fod yn ganolbwynt i’ch gwaith marchnata a chyfathrebu. Gallaf gynllunio gyda chi er mwyn eich bod yn cael y defnydd gorau o’r we.

  • creu cynnwys dwyieithog ar gyfer eich gwefan
  • ystyried siwrne y defnyddiwr er mwyn mapio’r wefan
  • dylunio gwefan dwyieithog trwy system WordPress

Your website should be at the heart of your marketing and communication work. I can plan with you to make sure you get the most out of the web.

  • create bilingual content for your website
  • consider the User Journey Experience to map the website
  • design a bilingual website using WordPress