Marchnata / Marketing

Mae cynllun marchnata da yn cynnwys nifer o elfennau. Nid ar hap a damwain welwch chi negeseuon mewn gwahanol fannau gan gwmniau sydd yn eich denu i brynu eu cynnyrch. Gallaf gydweithio gyda chi i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd sydd ar gael, beth bynnag yw eich anghenion a’ch cyllideb.

Marchnata

 • Gwaith ymchwil i adnabod cynulleidfa
 • Cynlluniau marchnata trwyadl
 • Trefnu print a delweddau cryf i gyd-fynd â’r ymgyrch
 • Ysgrifennu copi marchnata
 • Gosod hysbysebion
 • Hyfforddiant staff

Y wasg

 • Paratoi cynllun y wasg
 • Paratoi a chylchredeg datganiadau dwyieithog
 • Sicrhau y sylw ehangaf i’ch busnes

Cyfryngau Cymdeithasol

 • Paratoi cynllun ar gyfer cyfryngau cymdeithasol
 • Creu cynnwys dwyieithog i hyrwyddo eich busnes
 • Eich cynghori ar y defnydd gorau ar gyfer eich busnes
 • Cynnig hyfforddiant i staff

A good marketing campaign includes many elements. Each message you see by other companies enticing you to buy their products is calculated and planned. I can work with you to make the most of the opportunities available, whatever your needs and budget.

Marketing

 • Research to identify your audience
 • Marketing plans
 • Organise print and strong images
 • Writing marketing copy
 • Arranging and placing adverts
 • Staff training

Press

 • Prepare press plan
 • Prepare and distribute bilingual press releases
 • Organise interviews / articles in the press

Social Media

 • Prepare a social media plan
 • Create bilingual content for your business
 • Advise you on the best use of social media for your business
 • Staff training